Fero beton

Industrijski podovi sa feroposipnom presvlakom  se učestalo koriste u
FABRIKAMA, RADIONICAMA, MAGACINIMA ...
Industrijski podovi sa feroposipnom presvlakom  se učestalo koriste u
MAGACINIMA I SKLADIŠTIMA
Otpornost na ekstremno opterećenje, zaštita od prašenja, racionalna cena, brza ugradnja, garantovani kvalitet
Previous
Next

 

Šta je to Fero-beton ?

 
Suvi posip sa metalnim agregatima za armirane betonske podove sa ekstremnim opterećenjem
 
Fero-posip je pripremljena cementna vatrostalna praškasta mešavina, koja sadrži odabrane tvrde agregate bazirane na neoksidirajućim metalima, specijalne cemente i kompatibilne primese.
 
Ferobeton se koristi  za dobijanje ekstremno izdržljivih površina  monolitnih betonskih podova. Odmah nakon  uobičajenog izlivanja betonske pločeposip se posipa po  svežem vlažnom betonu. Višestrukom obradom rotacionom gletaricom formira se izdržljiva, glatka i ne-klizava površina. Fero-posip obezbedjuje  povećanu otpornost na  prodor ulja i masnoće.
 
Industrijski podovi sa feroposipnom presvlakom  se učestalo koriste u:
 • skladištima,
 • fabrikama, 
 • radionicama, 
 • tržnim centrima  itd
i generalno svuda, gde su potrebne  izdržljive površine  otporne na abraziju.
 
Specijalne osobine
 • Otpornost na ekstremno opterećenje
 • Zaštita od prašenja
 • Racionalna cena
 • Brza ugradnja
 • Garantovani kvalitet – bez nus-proizvoda
 • Besplatno održavanje
Kvalitativne pretpostavke
Da bi se obezbedio kvalitet podova , neophodna je saradnja investitora, projektanta i izvodjača radova. Svako od njih ima  sledeće zadatake:
 
INVESTITOR
 1. Tačna specifikacija tipa saobraćaja
 2. Specijalna opterećenja (položaj mašina)
 3. Specifikacija mehaničkih , hemijskih ili termičkih  uticaja (vibracije, udari, koncentrisana opterećenja itd.)
PROJEKTANT
 1. Statički proračun ploče uzimajući u obzir
 • Mehaničke karakteristike podloge (geološko ispitivanje)
 • Vrstu opterećenja
 • Dilataciju spojeva
        2. Izbor odgovarajuće prevlake
 

IZVODJAČ RADOVA

 1. Proveru kvaliteta betona i podloge
 2. Insistiranje na kvalitetnoj izradi  betonskog izlivka (kvalitet oplate, vibriranje, postavljanje armature, izravnjanost … )
 3. Pažljivo obezbedjivanje čiste radne sredine
 4. Jednako rasipanje praha (priprema prave količine  džakova suvog posipa za odgovarajuću površinu poda)
 5. Pravo vreme za početak svake  tehnološke operacije
 6. Iskustvo u radu sa rotacionom gletaricom  (helikopterkom)
 7. Pažljiv ručni rad na detaljima
 8. Ispravan izbor i izrada fuga
 9. Striktno pridržavanje uputstava projektanta o spojevima i detaljima konstrukcije 
 
NAČIN UPOTREBE
 
Fero-posip treba rasuti  i rasporediti jednako  i rasporediti jednako po  sveže izlivenoj betonskoj ploči u jednoj ili dve faze, ukupna količina materijala je 3 do 4 kg/m2.
 
Nakon uklanjanja ili isparavanja vode sa površine svežeg vlažnog  potpuno kompaktnog betona  prvi odgovarajući deo praška  (2.0 kg/m2) treba rasuti jednako na ploču. Prvu količinu treba utisnuti u beton na površini i zatim se odmah posipa  drugi deo (1 kg/m2). Da bi postigli konačne mahaničke karakteristike površine neophodna je upotreba mašina, rotacionih gletarica (helikopterki). Obrada rotacionom gletaricom treba da prati postepeno očvrćivanje betona.  Završen pod treba konzervirati i zaptiti. npr sa Polimatom lakom. ili nekim drugim zaptivnim sredstvom. u uobičajenoj količini. 0.10 do 0.20 l/m2. Ovaj bistri rastvor daje površini  dodatnu tvrdoću , sprečava prodor prašine i brzo smanjuje  apsorpciju  tečnosti. U skladu sa specifikacijama  projekta ploče, fuge  treba uraditi u roku od  24 sata  nakon završetka  poda. Fuge uvek prosecaju  ceo površinski sloj. 
 
Kao  opšta pojava  kod obrade   rotacionom gletaricom , koja dovodi napon na površinu,  moguća je pojava finih pokutina  na površini poda. Ova primetna pojava  je tipična za sve  betonske površine  obradjene rotacionom gletaricom  i ne ostavlja  nikakav uticaj  na korisne karakteristike poda.
 

TEHNIČKI PODACI:


ABRAZIVNA OTPORNOST…..max. 0.01mm (STO 71) do 1.5 cm3/50cm2 – Bohme (DIN 52 108)
PRITISNA ČVRSTOĆA ……….min. 85 MPa nakon 28 dana prema ON 701
FERO POSIP  se isporučuje u prirodno sivoj boji (boja betona)
AKRILNI PREMAZ je bistri rastvor akrilne smole koji otvrdnjava, zaptiva i konzervira betonsku površinu. Koristi se kao poslednja tehnološka operacija nakon betoniranje, tipično kao završna prevlaka armiranih betonskih podova nakon završne obrade rotacionom gletaricom.

Premaz stvara izdržljivu površinu, otpornu na habanje i prašenje na postojećem formiranom ili sveže izlivenom betonskom podu.


Specijalne osobine akrilnog premaza:

 • dodatno otvrdnjavanje betona
 • poboljšana otpornost na abraziju, prevencija prašenja
 • smanjenje apsorpcije podloge, povećanje otpornosti na ulje i naftne derivate
 • brzo i jednostavno korišćenje
 • primena istog dana kada je postavljen beton